In 1990 wordt een gedeelte van het bedrijf verkocht ten behoeve van aanleg van de betuwespoorlijn.

Een gedeelte van de gronden worden verruild voor een nieuw stuk grond incl. schuur te Est.